CENY

 • Závodníci na prvních 3 místech v každé kategorii získávají věcné ceny.

KATEGORIE A BODOVÁNÍ ZÁVODNÍKŮ

Bodované jsou závody na dlouhých tratích (TRAIL PRAHA 10km, ostatní závody 21km a delší).

Vítěz kategorie obdrží 100 bodů a následně všichni závodníci příslušný poměr podle jejich výsledku. Výjimku tvoří závod na 50 km ve Špindlerově Mlýně kde získá vítěz 150 bodů. Stejně tak získávají závodníci v závodě Praha-Dobříš bodové hodnocení z hodnoty 150 bodů.

Pokud tedy závodník zvítězí v závodě ve své kategorii v čase 0:30:00(a získá tak 100 bodů), tak závodník, který poběží v čase 1:00:00, získá 50 bodů. Rozdíly v čase často i v desítkách sekund tak nemusí znamenat rozdíl v bodech.

Bodování je více zaměřeno na účast než na výkon závodníka. Všechny závody jsou bodovány stejně, tj. vítěz kategorie vždy obdrží 100 bodů a ty mu budou započítávány ze všech absolvovaných závodů TRC.

Bodování závodníků v rámci TRC seriálu je prováděno každoročně v každém závodě, a to pro muže a ženy v těchto věkových kategoriích:

 • Muži 18-29 let
 • Muži 30-39 let
 • Muži 40-49 let
 • Muži 50-59 let
 • Muži 60-69 let
 • Muži 70 let a starší
 • Ženy 18-34 let
 • Ženy 35-44 let
 • Ženy 45-54 let
 • Ženy 55 let a starší

DALŠÍ PRAVIDLA

 • Rozhodující pro určení kategorie je ročník narození, nikoliv samotný datum narození (např. pokud je závodníkovi v letošním roce 40 let, tak patří do kategorie Muži 40-49 i přesto, že zatím mu 40let nebylo).
 • V případě rovnosti bodů po skončení posledního závodu seriálu bude rozhodovat
  • 1. pravidlo – vyšší počet absolvovaných závodů
  • 2. pravidlo – počet získaných bodů  na posledním závodě TRC
 • Pro celkové vyhlášení je nutné, aby závodník absolvoval aspoň 2 závody respektive získal aspoň 101 bodů.
 • Věcné ceny získávají první tři muži a ženy v každé kategorii.