21 km

Stáhnout

5 km

Stáhnout

Popis trati:

Lísková – Höll – Untergrafenried – bývalá Lučina – bývalá Pila – bývalý Lískovec – bývalá Mýtnice – Novosedly – Nemanice – Lísková

Trasa vedoucí po třech zaniklých osadách v blízkosti obce Nemanice a hraničního přechodu Lísková. Trasa začíná na přechodu Lísková, který vznikl nově po

roce 1990 přes obce Höll a Untergrafenried zpět do ČR pře pěší přechod Lučina. Po čtveřici zaniklých sídel Lučina, Pila, Lískovec a Mýtnice vede zpět do

Lískové přes Novosedly a Nemanice.

Nejvýznamnější památky na poválečné období jsou v Lučině, kde se nachází zbytky kostela sv. Jiří, hřbitov, zbytky školy a dalších budov.

Lísková je poměrně dobře dopravně dostupná z Plzně po silnici I/26 směrem na Horšovský Týn a Babylon. Na kruhové křižovatce v Draženově se odbočí na

silnici II/189 směrem na Klenčí a Lískovou. Na německé straně je nejbližším větším sídlem Waldmünchen.

Lučina (Grafenried)

Zaniklá vesnice Grafenried (název Lučina vznikl po roce 1945) stávala na mírném návrší nedaleko německé hranice západně od Nemanic. Patřila k nejstarším

sídlům v oblasti, je zmiňována již r. 1282. K Čechám však připadla až úpravou hranice r. 1764, kdy došlo k rozdělení vesnice mezi dvě země, neboť níže ležící

dosud stojící část Untengrafenried zůstala na bavorské straně. Žilo zde necelých 300 obyvatel, šlo o poměrně významnou obec s hraničním přechodem,

kostelem, farou, školou, zámkem a řadou řemesel. Po roce 1945 byla vesnice částečně dosídlena ale počátkem 50. let se odsud museli obyvatelé odstěhovat

kvůli zřízení hraničního pásma. Zástavba byla poté demolována.

V prostoru vsi dnes hustě zarostlém vegetací lze nalézt zbytky několika zřícenin – jde vesměs o objekty, které unikly demolicím, neboť je využívala pohraniční

stráž a později byly opuštěny. Zachovány především výrazné zříceniny bývalé školy vpravo od cesty směrem k hranici a část dvora na protější straně cesty.

Uprostřed zaniklé návsi skupina lip, pod nimi obnovený křížek. Na východní straně návsi stával kostel sv. Jiří – dnes zarostlá hromada sutin. Sv. od návsi

bývalý hřbitov – zachována větší část ohradní zdi s brankou, po roce 1990 některé hroby obnoveny a udržovány. Zámek stávající v sv. části vsi se nedochoval

ani ve zbytcích.

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3011

Pila (Seeg)

Zaniklá osada západně od Nemanic při cestě na Grafenried. V místech kontaktu cesty s potokem vznikla pila, která dala osadě název. K Čechám připadla

teprve úpravou hranice v roce 1764. Před válkou zde stálo 27 usedlostí. Po odsunu německého obyvatelstva byla osada dosídlena jen minimálně a počátkem

50. let odsud museli noví obyvatelé odejít kvůli zřízení hraničního pásma. Osada pak byla srovnána se zemí. Dnes je místo zarostlé stromovím splývajícím s

okolním lesem. Po roce 1990 tu byl obnoven litinový křížek na kamenném soklu připomínající existenci vsi.

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3007

Lískovec (Haselberg)

Zaniklá vesnice stávala na horním toku Nemanického potoka při silnici směr Závist. Osídlení vzniklo pravděpodobně někdy v 16. století, k Čechám však území

připadlo až úpravou hranic r. 1764. Před válkou zde stálo 33 usedlostí. Vesnice byla demolována v 50. letech kvůli hraničnímu pásmu.

Dnes jsou v lokalitě patrné pouze zplanělé ovocné stromy, zástavba je zcela zaniklá. Prostor vsi rozrušen mj. v 70. letech při posouvání příhraničních zátarasů

dále do vnitrozemí – vedly tudy až do r. 1990. Z okolí pěkné výhledy k východu na Starý Herštejn.

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3015

Termín závodu je sobota 14.7. 2018

Místo startu: Nemanice, Lísková

Parkování: parkoviště přímo v areálu startu a cíle

Kapacita závodu: 400 závodníků.

Parametry tratí: 

 • 21 km, +500m převýšení
 • 5 km, + 200m převýšení

Občerstvovací stanice bude na trase 1 x a bude na ní (voda, iontový nápoj)+ v cíli ovoce, voda, iontový nápoj.

Vyhlašujeme absolutního vítěze a vítězku a 10 kategorií

Muži 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

Ženy 18-34 35-44 45-54 55+

Kromě individuálního závodu probíhá i soutěž dvojic. V závodě můžete startovat společně a sčítají se vaše časy. Není nutné absolvovat ani dokončit závod společně. Stačí při registraci vyplnit název týmu a my vás automaticky zařadíme do kategorie.Můžete zvítězit v jednotlivcích i ve dvojici. Nesmíte, ale startovat za více dvojic.

Vyhlašujeme kategorie muži, ženy a mix a v každé z nich první 3 dvojice.

Startovné:

21 km

 • 400 Kč pro předem přihlášené / 500 Kč registrace na místě (v případě volné kapacity)

5 km

 • 200 Kč pro předem přihlášené / 300 Kč registrace na místě

V ceně startovného závodník získává:

 • Startovní číslo včetně spínacích špendlíků
 • Měřící čip
 • Finisherskou medaili
 • SMS s výsledkem (čas, pořadí v kategorii)
 • Elektronický certifikát
 • Fotografii z trati nebo cíle závodu
 • Občerstvení na trati a v cíli
 • Zajištění a značení závodu

Časový program

Časový program SOBOTA 14.7.2018

8:30 Otevření startovní kanceláře

11:30 uzavření startovní kanceláře

12:00 start závodu Baby Trail na 500 metrů

12:10 start závodu Junior Trail na 1 km

12:30 vyhlášení kategorií Baby a Junior

12:45 společný start závodů 21 km a 5 km

12:50 odjezd autobusu na procházku po zaniklých osadách v pohraničí

15:30 vyhlášení výsledků

Pořadatel zajišťuje autobusovou přepravu závodníků!

odjezd z Domažlic – autobusové nádraží v 10.00.

Zpět odveze závodníky ihned po vyhlášení výsledků cca v 15.45.

V průběhu závodu odveze zájemce na komentovanou procházku do opuštěné osady Lučina se zbytky kostela Sv. Jiřího, kde povzbudíme běžce dlouhé trati.